Eelmises postituses puudutatud teemasid näitlikustab järgmine joonis, mis illustreerib ava ja säriaja vahelist suhet ning seda, kuidas see mõjutab pildi teravussügavust ja liikuva objekti teravust.

Ava ja säriaja suheNagu jooniselt näha, on lahtise ava (f/2) puhul teravussügavus väike ning kinnise ava (f/16) puhul suur. Kiire säriajaga (1/1000) jääb liikuv objekt fotol terav ning aeglase säriajaga (1/15) udune.

Mida antud skeem veel lisaks näitab on erinevate ava ja säri kombinatsioonide võimalust sarnase särituse saamiseks. Filmile või digikaamera sensorile pääseb sama hulk valgust määrates avaks kas f/2,8 ja säriks 1/500 või keerates ava f/8 ja säri 1/60 peale. See, millist kombinatsiooni kasutada, sõltub sellest, millist teravussügavust või liikumise teravust fotograaf jäädvustada soovib.

Lisaks avale ja säriajale mõjutab säritust ka ISO number, mis viitab fotomaterjali tundlikkusele. ISO standard loodi selleks, et samades valgustingimustes oleks võimalik teha sarnaselt säritatud fotosid. Kui pildistada filmile, tuleks valida film vastavalt eeldatavatele valgusoludele ning keerata kaamera õigele ISOle. Digikaameral tuleb samuti ISO vastavalt valgusoludele määrata.

Enimkasutatavad ISO numbrid on 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ja 3200. Mida suurem on ISO number, seda kõrgemale valgustundlikkusele see viitab. Ehk siis pildistades päikesepaistelise ilmaga sobib kasutada nt ISO 100, pilves ilmaga on parem ISO 200 ja õhtuhämaruses juba ISO 400.

Madala ISO tundlikkuse kasutamine eeldab häid valgusolusid, pikemat säriaega, lahtisemat ava või välgu kasutamist. Kõrge ISO tundlikkusega saab pildistada halvemates valgusoludes ja ilma lisavalgustuseta, lühema säriaja ja kinnisema avaga. Mida kõrgem on ISO tundlikkus, seda suurem on filmi teralisus või müra digipildil ja seda madalam on foto eraldusvõime.

1441

Näide: foto on tehtud päikesepaistelise ilmaga ISO 400 must-valge filmiga. Valgusrohketes oludes pildistades on kõrge ISO tundlikkus muutnud pildi teraliseks.

Mõistagi on alustavale pildistajale infot tohutult ja kindlasti ei ole selles kerge orienteeruda. Lihtsuse huvides tasub meelde jätta üks rusikareegel ava, säri ja ISO kombinatsiooni osas, mis üldjuhul hästi töötab ja mida on eriti hea teada, kui kaameral valgusmõõtjat ei ole. Seda kutsutakse sunny 16 reegliks.

Sunny 16

Reegli idee seisneb selles, et valides päikesepaistelisel päeval avaks f/16, on säriaeg võrdne ISO tundlikkusega. Nt ISO 100 puhul peaks siis säriaeg olema kas 1/100 või 1/125, ISO 200 puhul 1/200 või 1/250 ning ISO 400 puhul 1/400 või 1/500.

Keerates valgustingimuste muutudes ava ühe astme võrra rohkem lahti, tuleb muuta ka säriaega ühe astme võrra kiiremaks. Ehk kui on tekkinud kerge pilvisus ja kasutatakse ava f/11, tuleks säriajaks valida 1/250.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *